Tag Archives: solar panel

Güneş Enerjisi Paneli Kurmanın Maliyetleri Nedir?

Published / by admin / Leave a Comment

Bugünlerde sıkça konuşulan bir durum güneş enerjisi ve bunun dönüştürülmesi işlemidir. Ücretsiz bir kaynak olması ve de işletim maliyeti açısından da avantajlar barındırması, ayrıca çevreye de zarar vermemesi epey avantajlıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından son derece popüler bir uygulamadan bahsetmek mümkündür. Enerjiyi elde etmeyi sağlayan nedenlere gelince de hücresel olarak var olan sistemler güneşten gelen ışığın akımla elektrik haline gelmesi durumudur. Tasarımın iyi olması güneş enerjisinin iyi sonuçlar vermesi bakımından önemlidir. Elektrik üretiminde akü malzemesi, evirici, elektronik bazı yardımcı devreler söz konusudur. Bu malzemelerin kullanımında enerji miktarı durumuna göre güneş paneli sayısı belirlenmesi söz konusudur.

Solar Paneller Kurulumu

Güneşten gelen ışınları elektrik enerjisine çevirme işleminin gerçekleşmesi için panel tipine göre bir durum söz konusudur. Panellerin tipi değişebilmektedir. Bunların genellikle verim durumları % 15 ve % 20 arasında devam eder.  Güneşlenme süresine göre enerjinin verimliliğinde de değişiklik olabilir. Kış dönemlerinde 5 saat ve yaz aylarında da 11 saat kadar güneşlenme olması mümkündür. Ancak sadece güneş olması yeterli olmayabilir. Bunun nasıl kurulumunun yapılacağı ve de gelen ışınların nasıl yansıtılacağı da önemlidir. Hava eğer çok sıcak ya da çok soğuk olursa panellerdeki verim de değişir. Hava sıcak olduğu halde yanlış yansıtma olursa da verim düşecektir.

Kurulumdaki Malzemeler Ve Genel Özellikleri

Güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi ve de panelin kullanımı için gereken malzemeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Akü sistemi, elektrik enerjisini depolama için kullanılan bir sistemdir. Yani güneş olmadığında bundan yararlanmak mümkündür. Gerilim grubunun ne kadar olacağı duruma göre değişebilmektedir.
  • Akü şarj regülatörü, bir diğer sistemdir. Gelen güneş panel akımının ayarlanması için geliştirilmiştir. Yani bunun tamamen dolması ya da boşalması sorun yaratacağından dengenin sağlanmasına yardım eder. Sistemde uyumlu çalışabilecek tipte bir kullanım olmalıdır. Bu mekanizma olmazsa sistem hiçbir işe yaramaz. Sayısal bilgileri gösteren ekrana da dikkat etmek gerekir.
  • Evirici, alternatif akım enerjisine çevrilme için yapılması gereken işlemi sağlayan bir cihazdır. Bunların iki farklı türü olabilir. Eğer hassas yüklerin olduğu sistemler söz konusuysa bu durumda sinüs çıkışı verebilen eviricilerin kullanımı gerekecektir.
  • Kablolar ve sigortalar diğer kurulum için gereken malzemelerdir. Sistemin izlenebilmesi için elektronik devrelerin önemi de büyüktür.

Kurulum Maliyeti Ne Kadar?

Hesaplama açısından güneş enerjisi sistemi kurum maliyeti biraz karmaşık bir durum görüldüğünden ortalama rakamlar söz konusudur. Elektrik faturası ayda 80 TL gelen bir ev düşünülürse 270 kw kadar enerji gidiyor demektir. Yıllık tüketimi de 3240w olacaktır. Yani kurulması gereken panel de 2 kw civarında bir paneldir. Bunun için ortalama olarak 7000 Euro gibi bir ödeme söz konusudur. Bu kurulum maliyeti her ne kadar çok gibi görünse de uzun vadede yıllık enerji tasarrufu bakımından değerlendirilirse, 20 yıl vadede elektriğinizin 0,24 Euro ile sınırlanmasını sağlıyor.